BİTKİ MÜHAFİZƏ VƏ TEXNİKİ BİTKİLƏR ETİ-DƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN AQRAR İNKİŞAF KÖNÜLLÜLƏRİ “AZRUS-DOSTLUQ” ASC-YƏ EKSKURSİYA EDİBLƏR » Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Xəbərlər

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-də fəaliyyət göstərən Aqrar İnkişaf Könüllüləri asudə vaxtlarını dəyərləndirərək “AzRus-Dostluq” ASC-yə ekskursiya ediblər.

Ekskursiya zamanı könüllülər istixana kompleksi ilə tanış olaraq mütəxəssislər tərəfindən istixana şəraitində pomidorun yetişdirilməsi üsulları, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə zamanı aparılan aqrotexniki tədbirlər haqqında məlumat verilib.

Könüllülərin nəzəri biliklərinin təkmilləşdirilməsi üçün mütəxəssislərlə birgə iş prosesində iştirakı təmin edilib.

Paylaş: