Ələddin Tağıyev

Ələddin Əlirza oğlu Tağıyev

a.e.f.d.

Təhsil:
 • Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib(1971-1975)
 • “Genetika” ixtisası üzrə “biologiya elmləri namizədi” elmi dərəcəsi almışdır(1985)
 • Seleksiya və toxumçuluq ixtisası üzrə böyük elmi işçi adı alıb(1990 )
 • “Seleksiya və toxumçuluq” ixtisası üzrə aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru” elmi dərəcəsi almışdır(2016 )

İş təcrübəsi:
 • Salyan rayonundaorta məktəbdə biologiya müəllimi işləyib(1975-1979)
 • Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olub(1976-1977)
 • Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun Genetika və sitologiya laboratoriyasında baş laborant işləyib(1979)
 • Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunuhn Seleksiya şöbəsində kiçik elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib(1983)
 • Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunda Seleksiya şöbəsində böyük elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib(1986)
 • “KTÖBİYA” nın Müsabiqəli Qrant Proqramı üzrə həyata keçirdiyi layihədə aparıcı mütəxəssis olub(2002-2004)
 • Texniki Bitkilərin seleksiyası şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır (1994-cü ildən bu günə qədər)

  • Müəllifi olduğu sortlar

1.Gəncə-2 (2003)
2.Gəncə-110 (2009)
3.Gəncə-114 (2014)
4.Gəncə-160 (2016)
5.Gəncə-182 (2018)
6.Cəncə- 132(2018)
7.Gəncə-183 (2020)


  • “Bitki Sortlarının qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti”ndə sınaqdan keçirilən sortlar

1.Gəncə-201
2.Gəncə-202
3.Gəncə-219
4.Gəncə-242
5.Gəncə- 256


  • Müəlliflik şəhadətnaməsi

1.Gəncə-2 pambıq sortu. Patent üzrə müəlliflik şəhadətnaməsi № 00083, 26 mart 2002-ci il.
2.Gəncə-110 pambıq sortu. Patent üzrə müəlliflik şəhadətnaməsi № 00107, 04 aprel 2008-ci il.
3.Gəncə-114 pambıq sortu. Patent üzrə müəlliflik şəhadətnaməsi № 00175, 15 avqust 2014-cü il.
4.Gəncə-160 pambıq sortu. Patent üzrə müəlliflik şəhadətnaməsi № 00198, 20 aprel 2016-cı il.
5.Gəncə-182 pambıq sortu. Patent üzrə müəlliflik şəhadətnaməsi № 00238, 27 mart 2018 –ci il
6.Gəncə-132 pambıq sortu. Patent üzrə müəlliflik şəhadətnaməsi № 00258 14 fevral 2019- cu il.
7.Gəncə-183 pambıq sortu. Patent üzrə müəlliflik şəhadətnaməsi, 2020-ci il.
8.Pambıq çiyidinin səpinqabağı ozonlaşdırılması üsulu. Patent İxtira, 2018, 0023 18.05.2018


2 kitabın, 103 elmi məqalənin müəllifidir.