Elçin Xəlilov

Elçin Ağası oğlu Xəlilov

b.e.f.d. dos.


Təhsil:
 • Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (İndiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universteti) Bitki mühafizəsi fakultəsində təhsil alıb.(1979-1984)
 • Asbirantura üzrə təhsil alıb. (1988-1991)
 • Rusiya Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilib. (1994 )
 • Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən “Dosent” elmi adı verilib.(2004 )

İş təcrübəsi:
 • Az.ETBMİ-Proqnoz laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb.(1984-1988 )
 • Az.ETBMİ-Proqnoz laboratoriyasında aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışıb.(1992-1993)
 • Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin Proqnoz laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışıb.(1994-2018)
 • Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin direktor müavini vəzifəsinə təyin edilib.(2018 )
 • Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin direktoru səlahiyyətlərini icra edib.(2019)
 • Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ETİ-nin direktoru vəzifəsinə təyin edilib.(2020-2022)
 • 50-ə qədər elmi məqalələrin, 4 kitabçanın müəllifidir.