Məryəm Bağırova

Bağırova Məryəm Vəli qızı


Təhsil:
  • S.Ağamalıoğlu adına “Şərəf Nişani” ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun “Bitki mühafizəsi” ixtisasını bitirərək alim-aqronom diplomu almışdır.(1989)
  • İşlədiyi müddətdə XI-ci beşilliyin qalibi döş nişanı, dəfələrlə rayon partiya komitəsinin fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşdur.
İş təcrübəsi:
  • Şərur rayon Lenin adına üzümçülük sovxozunda fəhlə işləyib(1978-1982)
  • Şərur rayon Lenin adına üzümçülük sovxozunda ilədək briqada başçısı işləyib.(1982-1983)
  • R.A.Hüseynov adına İpəkcilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda müxtəlif vəzifələrdə işləyib.(1990-2004)
  • “Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutunda elmi işçi, şöbə müdiri və baş mütəxəssis işləmişdir.(2004-2018 )
  • Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunda elmi katib vəzifəsində işləyir.(03.04.2018-ci ildən hal-hazıradək )
  • 2 elmi patentin, 1 tövsiyənin, 20 dən çox elmi əsərin müəllifidir.