Entomologiya, fitopotologiya və alaq otları ilə mübarizə şöbəsi » Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Entomologiya, fitopatologiya və alaq otları ilə mübarizə şöbəsi

Entomologiya, fitopatologiya və alaq otları ilə mübarizə şöbəsi

Şöbə müdiri: Ələsgərova Gülcamal Həsən qızı

e-mail: entomologiya5@gmail.com  

Telefon:  (+994) 77 366 16 67

Entomologiya və Fitopatologiya şöbəsi 1959-cu ildən Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutu yaradılan gündən fəaliyyətə başlayıb.

2023-ci ildən şöbələr birləşdirilərək Entomologiya, fitopotologiya və alaq otları ilə mübarizə şöbəsi kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Fəaliyyət istiqaməti:

  • Ölkənin müxtəlif torpaq iqlim şəraitində yerli, introduksiya olunmuş və perspektivli sortlarda  pambıq bitkisinin  zərərvericiləri və xəstəlikləri ilə mübarizədə inteqrir tədbirlərin  tətqiqi.
  • Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu şəraitində fındıq bitkisinin zərərverici və xəstəliklərinin növ tərkibinin öyrənilməsi, onlara qarşı kompleks mübarizə tədbirləri sisteminin işlənilməsi.
  • Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu şəraitində buğda və arpa bitkisinin zərərverən orqanizmlərinin öyrənilməsi, onlar əleyhinə mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi.
  • Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu şəraitində bəzi meyvə bitkilərinin (badam, albalı, gilas, nektarin) zərərverici və xəstəliklərinin öyrənilməsi, onlara qarşı mübarizə tədbirləri sisteminin təkmilləşdirilməsi.
  • Siçanabənzər gəmiricilərin geniş yayıldığı ərazilərdə yeni texnologiyaların tətbiqinin öyrənilməsi.

 

     Əməkdaşların siyahısı:     

1.    Məmmədov Qərib Qara oğlu – aparıcı elmi işçi

2.  Həsənova Afaq Emin qızı – böyük elmi işçi

3.    Novruzova Rəna Şahniyar qızı – böyük elmi işçi

4.    Aslanova Xurşid Zabit qızı – böyük elmi işçi

5.    Qocayeva Səadət Kamil qızı – böyük elmi işçi

6.    Qədimova Heyran Vahid qızı – böyük elmi işçi

7.   Avazova Samirə Arzu qızı – elmi işçi

8.    Əhmədova Nərmin Məvahib qızı – elmi işçi

9.    Məhərrəmova Sevinc Saləddin qızı – elmi işçi

10. Bağırova Tünzalə Əsgər qızı – kiçik elmi işçi

11. Abbasov Vüsal Qaçay oğlu – kiçik elmi işçi

12. Məmmədova Günel Rəhman qızı – böyük laborant

13. Əliyeva Rəsmiyyə Yəhya qızı – böyük laborant

14. Alıyeva Səbinə Raqif qızı – laborant

15. Abdullayeva Dürdanə Nəriman qızı – laborant

 

 

Xəbərlər