Beynəlxalq Əməkdaşlıq


«Seed ProGen» Toxum şirkəti


Rusiya Federasiyası Tərəvəzclik elmi mərkəzi

R.A.Timirzayev adına Rusiya Dövlət Aqrar Universiteti – M.K.T.Au
Türkiyə Ege universiteti

Bitkilərin Bioloji Müdafiəsinin Federal Elmi Mərkəzi (Krasnodar)
Bitki Mühafizə İnstitutu (Belarus)

Volqoqrad Dövlət Aqrar Universiteti (Volqoqrad)