Beynəlxalq Əməkdaşlıq


«Seed ProGen» Toxum şirkəti


Rusiya Federasiyası Tərəvəzclik elmi mərkəzi

R.A.Timirzayev adına Rusiya Dövlət Aqrar Universiteti – M.K.T.Au
Türkiyə Ege universiteti