Beynəlxalq Əməkdaşlıq
«Seed ProGen» Toxum şirkəti Rusiya Federasiyası Tərəvəzclik elmi mərkəzi R.A.Timirzayev adına Rusiya Dövlət Aqrar Universiteti – M.K.T.Au Türkiyə Ege universiteti