Layihələr

“Müasir pambıq sortlarının qiymətləndirilməsi, seçilməsi və yaradılması” layihəsi

2018

Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə birlikdə“Xəstəliklərə, quraqlığa və şoranlığa davamlı mutant pambıq xəttlərinin yaradılması” layihəsi

2019

Özbəkistandan introduksiya olunmuş pambıq sortlarının müqayisəli öyrənilməsi layihəsidir.

2021

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutu və Türkiyənin Progen Tohum A.S. şirkəti arasında “Məhsuldar, lif çıxımı və lifin keyfiyyəti yüksək olan, yerli torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaşan və stres faktorlara qarşı davamlı yeni pambıq sortlarının yaradılması” mövzusunda birgə əməkdaşlıq layihəsi

2022

“Pambıq istehsalında torpaq, qida maddələri və su ilə bağlı qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələrinin gücləndirilməsi (GAP)” layihəsi

2022