Yerli Əməkdaşlıq
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu “P-Aqro” MMC MKT İstehsal Kommersiya MMC “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC