Yerli Əməkdaşlıq

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
“P-Aqro” MMC
MKT İstehsal Kommersiya MMC
“Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC