Yerli Əməkdaşlıq

 

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutu   

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
“P-Aqro” MMC
MKT İstehsal Kommersiya MMC
“Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC