Zərərli orqanizmlər

Fermerlərimizin əkin sahələrində geniş yayılmış, mənfi təsərrüfat əhəmiyyəti kəsb edən zərərververici, xəstəlik və alaq bitkilərinin qısa və uzunmüddətli inkişaf proqnozu metodlarının hazırlanmasına yardım edirik.