Xidmətlər

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunda

Aparılan analizlərin siyahısı

İnstitutun laboratoriyalarında torpağın qida maddələri olan Azot, Fosfor, Kaliumun təyini, suvarma suyunun analizini (qələviliyi,duzluğu,codluğunu) və optimal gübrə normalarının təyinini həyata keçirir. Respublikanın kənd təsərrüfatı bitkilərində yeni pestisid və aqrokimyəvi maddələrin məhsulda, bitkidə toplanma və torpaqda parçalanma dinamikası üzrə tədqiqatlar aparılır.

₼ 8

Torpaq nümünələrinin götürülməsi

1 nümunə

₼ 8

Ümumi azot

1 nümunə

₼ 2

PH (torpaq ekstratında)

1 nümunə

₼ 7

Üzvü maddə (humus)

1 nümunə

₼ 5

Duzluluq (EC)

1 nümunə

₼ 5

Karbonatlıq (Əhəng)

1 nümunə

₼ 6

Fosfor (P2 O5)

1 nümunə

₼ 7

Kalium ( K2O )

1 nümunə

₼ 25

Torpaq analizi
( duzluluq , EC, PH, Azot, Fosfor, Kalium, Humus)

1 Paket
1 nümünə
(ekonomik)

Xidmət üçün müraciət edin