Natiqə İsmayılzadə

Natiqə İsmayılzadə

Təhsil:
  • ADAU, Aqronomluq fakültəsi, Aqranom ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.(2001)
  • Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU), Aqronomluq fakültəsi, Bitkiçilik ixtisası üzrə magistr təhsili alıb. (2003)
  • AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Bioekologiya ixtisası üzrə doktorantura təhsili alıb. (2018 )
İş təcrübəsi::
  • Nüvə enerjisindən və digər üsullardan istifadə etməklə Azərbaycanda pambıq istehsalı üzrə Torpaq Qida Maddələri və Su ilə bağlı Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübələrin gücləndirilməsi ( GAP )Layihəsində icraçı vəzifəsində çalışıb (4 il)
  • Xüsusi mühafizə olunan ərazilərdə tədqiqatçı alim vəzifəsində çalışıb
  • Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsində, məsləhətçi vəzifəsində çalışıb ( 1 il )
  • Göygöl Regional Aqrokimya Laboratoriyasında Baş aqrokimyaçı vəzifəsində çalışıb.(5 il)
  • Gəncə Dövlət Universitetinin ;Ekologiya və təbiəti mühafizə; kafedrasında (şöbəsi) baş müəllim vəzifəsində çalışır.( 05.09. 2004-ci ildən hazıra qədər)
  • Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər İnstitutu, direktor müavini vəzifəsində çalışır.(01. 02. 2021-ci ildən hazıra qədər)

  • 12 elmi nəşri, 3 elmi işin müəllifidi.