Haley Mahmudov

Mahmudov Haley Aslan oğlu


Təhsil:
  • S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakültəsini bitirib, alim aqronom ixtisası alıb (1972)
İş təcrübəsi:
  • Xanlar (Göygöl) rayonunun Eldar adına Üzümçülük Sovxozunda sahə aqronomu kimi fəaliyyət göstərib (1977)
  • Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutunun “Fitopatologiya və bitki immuniteti” şöbəsinə baş laborant təyin olunub (1979)
  • ADRA humanitar yardım təşkilatında çalışıb (1996-2007)
  • Azərbaycan elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutunun Fitopatologiya və Bitki İmmuniteti şöbəsinə elmi işçi təyin olunub (2008)
  • Azərbaycan elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutunun Fitopatologiya şöbəsinin müdiri təyin olunub (2010)
    14 elmi məqalənin müəllifidir.