İsa Ələsgərov

Ələskərov İsa Ələskər oğlu


Təhsil:
  • Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıb (1974-1979)
  • Bakı şəhəri Ümumittifaq ET “Olenfinlər” institutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib (1992)
İş təcrübəsi:
  • Gəncə Regional Elmi mərkəzdə kimyaçı mühəndis vəzifəsində çalışıb (1985-1987)
  • AzTU kimya kafedrasında laborant vəzifəsində çalışıb (1989)
  • GDU kimya-biologiya fakultəsində laborant vəzifəsində işləyib (1992)
  • AzTU-da Problemlər laboratoriya müdiri vəzifəsində işləyib (1992)
  • Konservləşdirmənin Texnologiyası kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə təyin olunub (1994)
  • AMEA Gəncə Bölməsində laboratoriya müdiri olub vəzifəsində çalışıb (2013-2021)
  • Pestisidlərin sınağı və herbalogiya laboratoriyasında şöbə müdiri vəzifəsinə təyin edilib (2021)
  • 47 məqələnin müəllifidir.