Mahirə Vəliyeva

Mahirə Aydın qızı Vəliyeva

a.e.f.d.


Təhsil:
 • Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda tələbə olub, “Meyvə-
  tərəvəzçilik və üzümçülük ” fakültəsini bitirib (1973-1978)
 • Asbirantura üzrə təhsil alıb. (1992)
 • Elmlər namizədi elmi dərəcəsi almışdır (2004 )
 • Azərbaycan elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitunun elmi şurasında doktorluq işi təsdiq olunmuşdur(2007 )

İş təcrübəsi:
 • Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təyinatı ilə İsmayıllı rayonunda İsmayıllı İAB-nın baş aqronomun birinci müavini kimi fəaliyyətə başlayıb (1979)
 • İsmayıllı rayon “Lenin” adına Üzmçülük Sovozunda direktor vəzifəsində işləyib(1980-1983)
 • İsmayıllı RASB-nın baş aqronomu işləyib(1983-1985)
 • İsmayıllı rayon “Xanlar” adına üzümçülük sovxozunda baş aqronom kimi fəaliyyət göstərib(1985-1988 )
 • Qorki şəhərində Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda işləyib(1989-1991)
 • Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitunda işə başlayıb(1991)
 • İnformasiya təminatı, ictimaiyyətə əlaqələr və elmi nəticələrin tətbiqi şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyir(2018)
 • 65 elmi məqalənin, 3 kitabın, 3 kitabçanın müəllifidir. Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 7