Məmmədov Qərib

Məmmədov Qərib Qara oğlu


Təhsil:
 • Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun aqranomluq fakultəsində təhsil alıb(1983-1988)
İş təcrübəsi:
 • Qonçalı sovxozunda fəhlə qəbul edilib (1979)
 • Həmin sovxozda dispeçir və aqranom işləyib (1986)
 • Həmin sovxozda çölçülük briqadiri işinə keçirilib (1988)
 • Bitki Mühafizə Elmi Tədqiqat İnstitutuna Entomologiya laboratoriyasına baş laborant təyin edilib(1989)
 • Həmin şöbədə kiçik elmi işçi vəzifəsinə keçirilib (1990)
 • Entomologiya və bioloji mübarizə üsulu şöbəsinə elmi işçi təsdiq təyin olunub (1998)
 • Entomologiya və bioloji mübarizə üsulu şöbəsinə şöbə müdiri təyin edilib (2007)
 • Bioloji mübarizə üsulu laboratoriyasına aparıcı elmi işçi vəzifəsinə keçirilib (2014)
 • BMTBETİ-də Xəstəlik və zərərvericilərin proqnozlaşdırılması laboratoriyasına laboratoriya müdiri təyin edilib (2018)
 • Biotexnologiya laboratoriyasına laboratoriya müdiri təyin edilib (2019)
 • Fotopotologiya şöbəsinə aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyib (2021)
 • Xəstəlik və zərərvericilərin proqnozlaşdırılması şöbəsinə müdiri vəzifəsinə təyin edilib (2021)
 • 12 elmi məqalənin müəllifidir.