İNSTİTUTUN TƏCRÜBƏ STANSİYALARINDA MONİTORİNQLƏR KEÇİRİLİB » Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Xəbərlər

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ET İnstitutunun direktoru İbrahim Cəfərov, direktor müavini Elçin Xəlilov və şöbə müdiri Ələddin Tağıyev institutun təcrübə stansiyalarında, müəyyən fermer təsərrüfatlarında taxıl və pambıq sahələrinin son vəziyyətini müəyyən etmək üçün monitorinqlər aparıblar.

Paylaş: