Rahil Həsənov

Həsənov Rahil Qurban oğlu

a.e.f.d.


Təhsil:
 • Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnistitutunun mühəndis-mexanik ixtisasını bitirib.(1983)
 • Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. (2004)
İş təcrübəsi:
 • Ordu sıralarında hərbiçi vəzifəsində çalışıb.(1976-1978 )
 • Xanlar rayonu Çobanabalı kənd orta məktəbində təlimatçı vəzifəsində çalışıb.(1978-1980)
 • Xanlar rayonun Kalinin adlı Savxozda Azad komitəsində birinci katibi vəzifəsində çalışıb.(1981-1983)
 • Xanlar rayonunda Komsomol komitəsinə şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb.(1983-1984)
 • Xanlar rayonun Komsomol komitəsi ikinci katib vəzifəsində çalışıb.(1984-1986)
 • Xanlar rayonun Texnika Birliyində mühəndis vəzifəsində çalışıb.(1986-1987)
 • Xanlar rayonun Çobanabadllı XDS də XDS İK-nin sədri vəzifəsində çalışıb.(1987-1989)
 • Xanlar rayonun Aqrar Sənaye birliyində baş direktorun I müavini vəzifəsində çalışıb.(1989-1991)
 • Xanlar rayonun Kalinin adına Sovxozda direktor vəzifəsində çalışıb.(1991-1992)
 • Samux rayonunda K/T və Ərzaq idarəsində rəisin birinci müavini vəzifəsində çalışıb.(19.03.1992-11.12.1992)
 • Az.ETPİ Mərkəzi Təcrübə Bazasında direktor vəzifəsində çalışıb.(1993-2002)
 • Az. ETPİ-də Toxumçu mütəxəssis vəzifəsində çalışıb.(2002-2004)
 • Az.ETPİ-də böyük elmi işçi vəzifəsində çalışıb.(2004)
 • 102 saylı DSK-da sədr vəzifəsində çalışıb.(2005-2011)
 • Az. ETPİ Aqrotexnologiya şöbəsində müdir vəzifəsində çalışıb.(2011-2013)
 • Samux rayonunda DAİM-də rəis vəzifəsində çalışır.(2013 dən hal-hazıradək)
 • 25 elmi məqalənin, 5 ixtiranın , 2 kitabın müəllifidir.