Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu
 • BMTBETİ

  pambıq bİtkİsİnİn becərİlmə texnologİyalarının təkmİlləşdİrİlməsİ,
  yenİ hİbrİd və sortların yaradılması İstİqamətİndə ən aparıcı rola malİkdİr.
 • BMTBETİ
  FERMERLƏRƏ MƏSLƏHƏT XİDMƏTİ GÖSTƏRİR
 • BİZİM LABORATORİYALAR


  FERMERLƏRƏ KEYFİYYƏTLİ XİDMƏTLƏR GÖSTƏRİR
 • BMTBETİ


  pambıq bİtkİsİnİn becərİlmə texnologİyalarının təkmİlləşdİrİlməsİ,
  yenİ hİbrİd və sortların yaradılması İstİqamətİndə ən aparıcı rola malİkdİr.
 • BİZİMLƏ ƏLAQƏ
  Telefon: (+ 99422) 268 47 94
  Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Əziz Əliyev 91
  Email: info@bmtbeti.az

İnstitutun yaranma tarixi

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı qədim tarixə və ənənələrə malikdir. İnsan özünü anlayandan qida məhsullarına tələbatını ödəmək üçün sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiş, əlinə keçən və toxum adlanan qeyri-müəyyən maddəni torpağa səpmiş, bəzi yeyiləcək şeylər əldə edə bilmişdir.

Daha ətraflı

İnstitutun fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutu mövzular planına uyğun olaraq 1 istiqamət, 2 problem üzrə aparılır.

1 problem üzrə 4 mövzuya aid 22 elmi tədqiqat işi 22 mərhələdə yerinə yetirilir.


Daha ətraflı

Onlayn Qeydiyyat

Bİtkİ Mühafİzə və Texnİkİ Bİtkİlər Elmİ-Tədqİqat İnstİtutunun

tanıtım videosuBitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunda

Məsləhət xidməti

Kənd təsərrüfatı bitkilərini zərərverici, xəstəlik və alaq bitkilərindən mühafizə etmək və ekoloji baxımdan təhlükəsiz məhsul istehsal etmək üçün BMTBETİ-na müraciət edərək məsləhət ala bilərsiz.

Müasir laboratoriyalar

BMTBETİ-nun laboratoriyalarında torpağın qida maddələri olan Azot, Fosfor, Kaliumun təyini, suvarma suyun analizini və optimal gübrə normalarının təyinini həyata keçirir.

Pambıq etalonlarının hazırlanması və sifarişi

Beynəlxalq standartların tələblərinə müvafiq “Azərbaycan Pambığı” mahlıc etalonları Respublikada BMTETİ-nun texnologiya laboratoriyasında sifarişçi təşkilatlarla müqavilə bağlanaraq hazırlanır.Mühüm LİNKLƏR