Mahal Kazımov

Kazımov Mahal İslam oğlu


Təhsil:
  • S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kimya fakultəsində təhsil alıb (1973-1978)
İş təcrübəsi:
  • Azərbaycan Elimlər Akademiyasının Kimya Texnologiyasının Nəzəri problemləri, sonra isə Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kimyaçı mühəndis vəzifəsində işləyib (1978)
  • Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində işə başlayıb (1983)
  • Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun Toxumçuluq şöbəsinin müdiri vəzifəsində təyin edilib (2015)
    27 elmi məqalənin, 1 kitabçanın müəllifidir.